TR EN
İş Birliği, Güç Birliği

Hakkımızda

İNTELA TEKNOLOJİ

İntela Teknoloji, bünyesinde yer alan teknoloji ve ar-ge firmalarına «pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler» desteği vermek üzere kurulmuş bir iş birliği oluşumudur. Birliğe dahil olan firmalar, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan girişimler; bireysel katılımcılar ise TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Teknoloji Tabanlı Girişimci Firma Mentorluğu” programını tamamlamış uzmanlardır.

İntela Teknoloji, örneği az bulunan bir “İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ” projesidir.

İş birliği güç birliği nedir?

İş Birliği Güç Birliği

Günümüzde bireyler için de şirketler için de yerel ve soyutlanmış bir yaşam mümkün değil. Globalleşme, teknolojinin gelişimiyle birlikte yaşamımızı her alanda şekillendiriyor. Teknolojinin hızlı değişimi hem teknoloji üreticilerini hem de kullanıcıları sürekli değişen koşullara uyum sağlamaya zorluyor. Gerekli becerilere ve esnekliğe sahip olanlar oyunda kalıyor!

Sınırlı kaynaklarla teknoloji alanında üretim yapmaya çalışan firmaların kuruluş ve stabilizasyon evrelerinden sonra karşılaştıkları ortak sorun, büyüme ve gelişme evresine geçecek atılımı yapamamaları oluyor. Pazarlama ve büyüme stratejilerinin yanı sıra finansal zorunluluklar, üretim ve ar-ge sorunları gibi nedenlerle firmaların “satın alma veya şirket birleşmesi” kararlarıyla iş dünyasında sıkça karşılaşırız. İş birliği-güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konularda yapılan iş birlikleriyle nadiren karşılaşırız. Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında ise neredeyse yok. Oysa küçük ve orta ölçekli firmaların büyüme ve gelişme evresine sağlıklı şekilde geçebilmeleri için iş birliği projeleri geliştirerek güçlenmeleri, esneklik kazanmaları rekabetçi avantaj açısından önemli bir fırsattır.